VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN

*

*

*

Bài học từ việc làm khẩn hoang vùng tứ giác Long Xuyên

Vùng tứ giác Long Xuyên (TGLX) nghỉ ngơi ĐBSCL thuộc địa phận của 2 thức giấc An Giang, Kiên Giang cùng TP nên Thơ. Vùng có diện tích s ước khoảng 470.000 ha; vào đó, khoảng chừng 52% thuộc tỉnh An Giang, khoảng chừng 46% ở trong tỉnh Kiên Giang với phần còn sót lại thuộc vùng Bắc mẫu Sắn, thị trấn Vĩnh Thạnh, TP phải Thơ.

Bạn đang xem: Vùng tứ giác long xuyên

Tag:ĐBSCL


Xả đập tràn kiểm soát điều hành lũ sông Cửu Long với vùng Tứ giác Long Xuyên

Tag:xả lũ, sông Cửu Long, vùng Tứ giác Long Xuyên, Tha La, Trà Sư, triều cường


Tìm sự đồng thuận để gây ra tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên phồn thịnh

(CTO)- sáng 17-10, trên TP bắt buộc Thơ, Ban Điều hành xây cất Đề án “Liên kết phát triển chắc chắn Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên” đã có cuộc họp thanh tra rà soát nội dung trung bình nhìn kế hoạch của Đề án này.

Tag:Tứ giác Long Xuyên, phải Thơ, Đề án “Liên kết phạt triển chắc chắn Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên”


Xác định 7 links trọng trung tâm cho vùng Tứ giác Long Xuyên

Các địa phương thuộc Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên: An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang với TP buộc phải Thơ đang hoàn chỉnh nội dung trung bình nhìn kế hoạch của Đề án “Liên kết phạt triển bền vững Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên” nhằm trình Thủ tướng chính phủ.

Tag:Tứ giác Long Xuyên, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, TP bắt buộc Thơ, 7 link trọng tâm


Liên kết cùng với vùng Tứ giác Long Xuyên để cải tiến và phát triển bền vững

Tag:Tứ giác Long Xuyên, phát triển bền vững, Đề án liên kết phát triển


Mở hướng liên kết tiểu vùng

Trong lúc việc liên kết vùng nghỉ ngơi ĐBSCL tiến hành chậm thì gần đây các tỉnh ở trong Tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười…đột phá bằng phương pháp liên kết tiểu vùng trong sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản, cải tiến và phát triển du lịch, giao thông…Đây được xem là hướng đi new trong việc liên kết thúc đẩy ĐBSCL cải tiến và phát triển nhanh, bền vững.

Xem thêm:

Tag:Tứ giác Long Xuyên, link tiểu vùng, Đồng Tháp Mười, ĐBSCL


Phát triển đa mục tiêu Tứ giác Long Xuyên

Ba “trụ cột” thiết yếu trong Đề án liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên (TGLX)-An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang cùng TP đề nghị Thơ là phạt triển bền chắc kinh tế, xóm hội cùng môi trường.

Tag:Tứ giác Long Xuyên, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, TP yêu cầu Thơ


Đồng bởi hội tụ

“Muốn ra đi thì họ cùng đi, cùng share để cải cách và phát triển và xử lý các vụ việc cấp bách của vùng” - kia là ý tưởng mà lãnh đạo của các địa phương trong những tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên,

Tag:Tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười, Duyên hải phía Đông, Đồng bởi sông Cửu Long


An Giang sẽ xây hồ trữ nước ngọt vùng Tứ giác Long Xuyên

Theo chủ trương thông thường của thức giấc An Giang, câu hỏi xây dựng hồ nước trữ ngọt thoải mái và tự nhiên cho vùng Tứ giác Long Xuyên là rất quan trọng nhằm điều tiết lũ, cung ứng nước cho vùng cũng như khu vực ĐBSCL.

Tag:An Giang sẽ xây hồ trữ nước ngọt vùng Tứ giác Long Xuyên, tỉnh An Giang, hồ nước trữ ngọt tự nhiên, vùng Tứ giác Long Xuyên, khoanh vùng ĐBSCL


Vận hành xả cống kiểm soát lũ sông Cửu Long cùng vùng Tứ Giác Long Xuyên

Sáng 19-10, tại buôn bản Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), ubnd tỉnh An Giang đã vận hành xả bầy đầu mối cung cấp tại cống Trà Sư - cống kiểm soát lũ sông Cửu Long và vùng Tứ Giác Long Xuyên - nhằm cung ứng phù sa, đóng góp phần tháo chua, rửa mặn, dọn dẹp và sắp xếp đồng ruộng vùng hạ du.

Tag:Cống Tha La, Trà Sư, Cống thay đổi lũ, Vùng Tứ Giác Long Xuyên, Lương Huy Khanh, đưa ra cục Thủy lợi thức giấc An Giang


*
*

Tổng biên tập: TRƯƠNG VĂN CHUYỂN