Trường Đại Học Khoa Học

trường ĐHKHTN tất cả 02 cán bộ đạt chuẩn chỉnh Giáo sư, 07 cán bộ đạt chuẩn chỉnh Phó giáo sư năm 2021...

Hội đồng Giáo sư đơn vị nước vừa công khai 405 người tìm việc đạt chuẩn chỉnh chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021. Trong đó, ...


Bạn đang xem: Trường đại học khoa học

*
sv Đồng Ngọc Hà cùng đam mê với cỗ môn Sinh học..." class="responsimg"data-responsimg320="/DATA/IMAGES/2022/03/dong-ngoc-ha.png?width=355&height=180&mode=crop&anchor=middle" data-responsimg480="/DATA/IMAGES/2022/03/dong-ngoc-ha.png?width=355&height=180&mode=crop&anchor=middle"data-responsimg768="https://gregljohnson.com/truong-dai-hoc-khoa-hoc/imager_1_28873_700.jpg" />