Tiêu Sư Trương Tân Sang

It looks lượt thích your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript & try again.

Bạn đang xem: Tiêu sư trương tân sang


kích thước chữ: font size:
*
*
*


(TUAG)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp máy 11, Quốc hội khóa XIV, chiều 06/4, bên dưới sự quản lý điều hành của chủ tịch Quốc hội vương Đình Huệ, cùng với 93,13% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội vẫn biểu quyết trải qua Nghị quyết thai Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam so với bà Võ Thị Ánh Xuân. Cổng tin tức điện tử Đảng cỗ An Giang trân trọng giới thiệu tóm tắt tè sử bạn bè Võ Thị Ánh Xuân:


*

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Phó chủ tịch nước cộng hoà xóm hội công ty nghĩa Việt Nam

 - Họ cùng tên : VÕ THỊ ÁNH XUÂN

- Quê quán: xóm Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh giấc An Giang.

- chuyên môn được đào tạo:

+ giáo dục phổ thông: 12/12.

+ chuyên môn nghiệp vụ: cử nhân Khoa học, ngành Sư phạm Hóa học; Thạc sỹ chăm ngành làm chủ công.

+ Lý luận bao gồm trị: Cử nhân.

+ nước ngoài ngữ: Anh văn B1.

- Khen thưởng: bởi khen Thủ tướng cơ quan chính phủ năm 2009, Huân chương Lao hễ hạng ba năm 2015; Huân chương lao động hạng nhì năm 2020.

- Kỷ luật: Không.

- Uỷ viên dự khuyết trung ương Đảng khóa XI.

- Uỷ viên tw Đảng khóa XII, XIII.

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Xem thêm:

- Phó quản trị nước cộng hòa buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/1992 - 7/1996:

Giáo viên Trường rộng rãi Trung học Mỹ Thới, Thị làng Long Xuyên, tỉnh giấc An Giang.

8/1996 - 7/2001:

Chuyên viên phân tích tổng hợp, công sở Tỉnh ủy An Giang.

8/2001 - 8/2010:

Ủy viên Ban hay vụ, Phó chủ tịch, quản trị Hội Liên hiệp đàn bà tỉnh An Giang (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ thời điểm tháng 12/2005 mang đến tháng 10/2010).

8/2010 - 10/2010:

Phó trưởng ban Dân vận tỉnh giấc ủy An Giang.

11/2010 - 01/2011:

Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy, túng thư Thị ủy Tân Châu, thức giấc An Giang.

02/2011 - 01/2013

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh giấc ủy, túng thư Thị ủy Tân Châu.

02/2013 - 11/2013:

Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, Ủy viên Ban hay vụ tỉnh giấc ủy, Phó quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh An Giang.

12/2013 - 01/2016:

Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy An Giang, túng thư thức giấc ủy An Giang.

01/2016 - 7/2016:

Ủy viên trung ương Đảng, bí thư tỉnh giấc ủy An Giang.

Từ 7/2016 mang lại nay:

Ủy viên tw Đảng, bí thư tỉnh giấc ủy. Trưởng Đoàn đbqh khóa XIV tỉnh giấc An Giang. 

Tại Đại hội đại biểu việt nam lần vật dụng XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành tw Đảng.

Tại kỳ họp máy 11, Quốc hội khóa XIV được thai làm Phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam