Thời Hiện Tại Hoàn Thành

Thì bây giờ hoàn thành (Present Perfect) là 1 trong 12 thì cơ bạn dạng của ngữ pháp tiếng Anh. Nếu muốn học xuất sắc tiếng anh bạn cần biết và tách biệt rõ với các thì khác. Ở bài viết này Step Up sẽ phía dẫn đầy đủ cho chúng ta cấu trúc, bí quyết sử dụng, vết hiệu nhận biết và bài xích tập thực hành rèn luyện. Không chỉ vậy, vào từng cách áp dụng Step Up sẽ bổ sung cả mẹo nhận ra và các lưu ý với từng trường hợp quan trọng đặc biệt để bạn học không hề thiếu và đọc kiến thức thì bây giờ hoàn thành tốt nhất.

Bạn đang xem: Thời hiện tại hoàn thành


1. Định nghĩa thì bây giờ Hoàn Thành

Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng để diễn đạt về một hành vi đã ngừng cho tới lúc này mà ko bàn về thời gian diễn ra hành rượu cồn đó.


2. Cấu tạo thì lúc này Hoàn Thành

1. Câu khẳng định

S + have/ has + PII.

– vào đó:

* S (subject): nhà ngữ

* Have/has: trợ cồn từ

* PII: động từ phân trường đoản cú II (Quá khứ phân từ)

Nếu nhà ngữ là I/ We/ You/ They + have

Nếu chủ ngữ là He/ She/ It + has

Ví dụ:

– She has lived here since I was born. (Cô ấy đang sống ở chỗ này từ khi tôi sinh ra.)

– She has taught Spanish for 3 years. (Cô ấy đã dạy giờ Tây Ban Nha khoảng tầm 3 năm.)

– We have encountered many difficulties while working on that project. (Chúng tôi đã gặp gỡ phải rất nhiều khó khăn lúc làm dự án đó.)

2. Câu phủ định

S + haven’t/ hasn’t + PII.

(haven’t = have not, hasn’t = has not)

Ví dụ:

– I haven’t met each my mom for a long time. (Tôi đã không gặp mẹ vào một thời hạn dài rồi.)

– She hasn’t come back his hometown since 2010. (Cô ấy không quay lại quê hương của chính mình từ năm 2010.)

– He hasn’t mastered French, but he can communicate. (Anh ấy không điêu luyện tiếng Pháp nhưng mà anh ấy có thể giao tiếp.)

3. Câu nghi vấn

Have/Has + S + PII?

Trả lời: Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t / hasn’t.

Ví dụ:

– Have you ever travelled lớn Finland? (Bạn đã từng du ngoạn tới Phần Lan lúc nào chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t.

– Has she started the task? (Cô ấy đã bắt đầu với trách nhiệm chưa?) -> Yes, she has./ No, she hasn’t.

– Have you finished your housework? (Bạn đã hoàn thành việc công ty chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t

*

Lưu ý : Ở trong những thì giờ Anh, thì hiện nay tại dứt và thì thừa khứ đơn là 2 thì vào tổng tất cả các thì giờ đồng hồ Anh có thể các bạn dễ bị lầm lẫn về cách sử dụng. Vậy phải cần lưu ý thật kỹ nhằm khi sử dụng thì giờ Anh thật hợp lý tương ứng với từng ngữ cảnh nhé!


4. Dấu hiệu nhận biết thì lúc này Hoàn Thành

Mỗi mục ngữ pháp giờ Anh đều sẽ có các dấu hiệu phân biệt khác nhau để hoàn toàn có thể áp dụng phù hợp. Với thì bây giờ hoàn thành, trong câu các bạn sẽ có các từ, cấu trúc sau để thừa nhận biết:

 – just, recently, lately: gần đây, vừa mới

 – already: rồi

 – before: trước đây

 – ever: vẫn từng

 – never: không từng, ko bao giờ

 – yet: không (dùng mang lại câu tủ định và câu hỏi)

– for + N – quãng thời gian: trong khoảng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 3 months: trong vòng 3 tháng

– since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1977, since March, …)

– so far = until now = up to lớn now = up lớn the present: cho đến bây giờ

 – in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong …. Qua ( Ví dụ: During the past 5 years: vào 5 năm qua)

– so sánh hơn nhất + thì bây giờ hoàn thành

This is the first (second/only…) time + thì bây giờ hoàn thành

Ví dụ:

This is the first time I have eaten Banh mày in Vietnam. (Đây là lần thứ nhất tôi được ăn Bánh Mì sống Việt Nam.)This is the best champaign I have ever drink. ( Đây là một số loại sâm panh ngon nhất cơ mà tôi từng uống.)This is the most delicious cake I have ever eaten. (Đây là món bánh ngon độc nhất vô nhị tôi từng ăn.)This is the most memorable experience I have had in my life. (Đây là kỉ niệm lưu niệm nhất mà tôi có trong cuộc đời.)

– All day, all night, all my life (cả ngày, cả đêm, cả cuộc đời)


download 12 THÌ TIẾNG ANH – Tổng vừa lòng cấu trúc, cách dùng, lốt hiệu nhận biết 12 THÌ để vận dụng vào những chủ điểm thi cử và giao tiếp thực tế

5. Bài bác tập thì lúc này Hoàn Thành

Bài tập 1: bài bác tập thì hiện tại chấm dứt với vệt hiệu nhận biết có áp dụng since cùng for

I …..(study) Vietnamese for the last đôi mươi years. We…..(known) each other for 5 years. I…..(sleep) for 3 minutes now. How long you ….(learn) Japanese? I….( learn) it since 2015. She….(buy) that xe đạp for 4 months. I…..(sleep) for a long time. We…..(live) here since 2018. He already…..( read) that blog for 2 months.

Đáp án:

Have studied Have known Have slept Have….learnt/ have learnt Has bought Have slept Have lived Has read

Bài tập 2: Viết lại câu cùng với thì lúc này hoàn thành

I started cooking for the dinner 2 hours ago. This morning I was expecting a message. Now I have it. Dan didn’t have a beard before. Now he has a beard. The temperature was 22 degrees. Now it is only 15. My English wasn’t very good. Now it is better. Kim is looking for her key. She can’t find it.

Đáp án

I have cooked for the dinner for 2 hours. The message has arrived. Dan has grown a beard. The temperature has fallen. My English have improved. Kim has lost his key.

Bài tập 3: kết thúc câu với lưu ý cho sắn

1. A: do you know where Kirito is?

B: Yes, …..

Xem thêm: Macbook Pro 2016 Ra Mắt - : Touch Bar Thần Thánh, Touch Id,

(I/just/see/him)

2. A: What time is Beruno leaving?

B: …..

(the/already/leave)

3. A: What’s in the newspaper today?

B: I don’t know …..

(I/not/read/it yet)

4. A: Is Ngoc coming lớn the cinema with us?

B: No, …..

(she/already/see/the film)

5. A: Are your friends here yet?

B: Yes, …..

(they/just/arrive)

6. A: What does Tom think about your plan?

B: …..

(we/not/tell/him yet)

Đáp án: 

1. Yes, I’ve just seen him

2. She’s already left

3. I haven’t read it yet

4. No, he’s already seen the film

5. Yes, they’ve just arrived.

6. We haven’t told him yet

Bài 4: Đọc cùng viết lại câu với trường đoản cú just, yet và already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings & the caller says ‘Can I speak to lớn John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts to lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to lớn a khách sạn tonight. You phone to seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone to reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place khổng lồ live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went khổng lồ the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

Đáp án:

2. He’s just gone out

3. I haven’t finished yet

4. I’ve already done it

5. Have you found a place lớn live yet?

6. I haven’t dicided yet

7. He’s just come back

Bài 5: chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc

I (walk) ……………. 10km alreadyI (walk) ……………. 10km last weekI (be) ………………… late four times this week

Đáp án:

have walkedwalkedhave been

Bài 6: bài xích tập đổi khác thì hiện tại tại chấm dứt sang vượt khứ đơn

She hasn’t written to me since March. -> The last time …Mrs.Linh has taught the children in that remote village for two years -> Mrs.Linh started …Nhi và Bin have been married for seven years. -> It’s seven years …He hasn’t written to lớn me for years. -> It’s years …He hasn’t had a swim for four years. -> He last …

Đáp án:

The last time she wrote khổng lồ me was in March.Mrs.Linh started lớn teach the children in that remote village two years ago.It’s seven years since Nhi và Bin were married.It’s years since he wrote khổng lồ me.He last had a swim was four years ago.
tải về 12 THÌ TIẾNG ANH – Tổng hợp cấu trúc, biện pháp dùng, lốt hiệu nhận ra 12 THÌ để áp dụng vào những chủ điểm thi cử và tiếp xúc thực tế

Với toàn cục kiến thức về thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) và bài xích tập thực hành thực tế trên đây, Step Up tin rằng các bạn đã nắm vững và rất có thể vận dụng trơn tru tru khi sử dụng ngữ pháp tiếng Anh, kết hợp với vốn từ bỏ vựng của bản thân bạn hoàn toàn rất có thể giao tiếp tự tín với người phiên bản xứ.