VITALK, CHAT TRÊN DI ĐỘNG, VITALK FREE JAVA MOBILE CHAT LÀ

Những thông tin dưới đây để giúp bạn cài đặt và áp dụng ViTalk bằng nhiều cách khác nhau:

Tải ViTalk


*

ViTalk là 1 ứng dụng được viết bằng ngôn từ Java J2ME rất có thể chạy được trên hầu như các thiết bị di động với nhiều tính năng hỗ trợ thông tin liên lạc, tìm kiếm chúng ta bè, điện thoại tư vấn điện, gửi tin nhắn.

Bạn đang xem: Vitalk, chat trên di động, vitalk free java mobile chat là

Chat với bằng hữu — Chat với tất cả bằng hữu ở bất kể nơi đâu nếu điện thoại cảm ứng bạn có kết nối GPRS hoặc WiFi. Rẻ hơn tin nhắn SMS không ít lần, theo giám sát với 100Đ chúng ta có thể chat mang đến 14 000 cam kết tự (1 tin nhắn về tối đa 160 cam kết tự).

Gọi điện cấp tốc — chúng ta cũng có thể thực hiện cuộc call nhanh bất kỳ người quen làm sao trong danh sách của công ty (Cước được xem như các cuộc hotline thông thường).

Tìm kiếm bạn bè — bạn cũng có thể tìm kiếm tất cả bằng hữu là thành viên đã đăng ký ViTalk nghỉ ngơi khắp số đông nơi.

Chat nhóm — chế tác nhóm với thảo luận/chat với nhau về một chủ đề yêu thích, hoàn toàn có thể mời thêm các thành viên khác thâm nhập nhóm.

Xem thêm:

Kết các bạn — chúng ta có thể chat với người bạn không quen làm việc một địa điểm nào đó mà bạn đk khi singin vào ViTalkChat cùng với Yahoo! — bạn có thể sử dụng ViTalk nhằm chat với các tài khoản Yahoo. Bạn phải đăng nhập thông tin tài khoản Yahoo của chúng ta để hoàn toàn có thể chat được cùng với danh sách bằng hữu trong Yahoo.

Cách tải và thiết lập ViTalk

Cách 1: Tải ứng dụng về máy tính sau đó chép sang năng lượng điện thoại của công ty bằng thẻ nhớ, đầu gọi bluetooth, cổng hồng ngoại, cáp... Rồi setup (cách này cung cấp các hãng điện thoại cảm ứng thông minh trừ SAMSUNG). File sở hữu về cần phải giải nén và chuyển sang điện thoại bao gồm vitalk.jad và vitalk.jar. Click file vitalk.jar để tiến hành cài đặt.
*

Cách 2: sử dụng trình chuyên chú WAP
của điện thoại cảm ứng thông minh để cài trực tiếp vào vật dụng di động bằng phương pháp gõ đường truyền trực tiếp để download file thiết đặt http://vitalk.vn/wap/vitalk.jad (với sản phẩm Samsung) hoặc http://vitalk.vn/wap/vitalk.jar (với vật dụng Nokia, Motorola, Sony Ericsson) sau đó tiến hành thiết lập đặt.

► Sau khi setup bạn vào mục Ứng dụng(Installation) hoặc Ứng dụng(Installation)/Java world hoặc Game và App ... Tùy theo lọai máy để mở vận dụng ViTalk.

► khi mở ViTalk máy vẫn hỏi

● "Use Data Network" -> chọn "Yes, ask once" -> OK.

● hoặc "Allow application ViTalk to user network và send or receive data?" chọn YES -> "Select access point" -> chọn mobi, vina hoặc viettel GPRS WAP hoặc WIFI access point -> OK.

Cách đăng ký và cài đặt GPRS

Cài đặt GPRS sẽ giúp đỡ điện thoại của chúng ta truy cập internet, ngân sách chi tiêu GPRS phụ thuộc vào mạng điện thoại của người tiêu dùng đang sử dụng và ngân sách chi tiêu dao động trong khoảng 100Đ/10KB tài liệu (1KB = 1024 ký kết tự). Phần nhiều các điện thoại cảm ứng chính hãng phần đông đã được thiết lập GPRS đến 3 mạng là MobiFone, Vinaphone với Viettel. Nếu máy và sim của công ty chưa cài đặt GPRS hoàn toàn có thể theo trả lời sau:

Hướng dẫn thiết đặt GPRS


Lu00e0m quen vu1edbi ViTalk Nhu1eefng thu00f4ng tin du01b0u1edbi u0111u00e2y su1ebd giu00fap bu1ea1n tu1ea3i vu00e0 su1eed du1ee5ng ViTalk bu1eb1ng nhiu1ec1u cu00e1ch khu00e1c nhau: Tu1ea3i ViTalk

ViTalk lu00e0 mu1ed9t u1ee9ng du1ee5ng u0111u01b0u1ee3c viu1ebft bu1eb1ng ngu00f4n ngu1eef Java J2ME cu00f3 thu1ec3 chu1ea1y u0111u01b0u1ee3c tru00ean hu1ea7u hu1ebft cu00e1c thiu1ebft bu1ecb Di u0111u1ed9ng vu1edbi nhiu1ec1u chu1ee9c nu0103ng hu1ed7 tru1ee3 thu00f4ng tin liu00ean lu1ea1c, tu00ecm kiu1ebfm bu1ea1n bu00e8, gu1ecdi u0111iu1ec7n, gu1eedi tin nhu1eafn. Chat vu1edbi bu1ea1n bu00e8 — Chat vu1edbi tu1ea5t cu1ea3 bu1ea1n bu00e8 u1edf bu1ea5t cu1ee9 nu01a1i u0111u00e2u nu1ebfu u0111iu1ec7n thou1ea1i bu1ea1n cu00f3 ku1ebft nu1ed1i GPRS hou1eb7c WiFi. Bỏ ra phu00ed thu1ea5p hu01a1n tin nhu1eafn SMS ru1ea5t nhiu1ec1u lu1ea7n, theo tu00ednh tou00e1n vu1edbi 100u0110 bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 chat u0111u1ebfn 14 000 ku00fd tu1ef1 (1 tin nhu1eafn tu1ed1i u0111a 160 ku00fd tu1ef1). Gu1ecdi u0111iu1ec7n nhanh — Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 thu1ef1c hiu1ec7n cuu1ed9c gu1ecdi nhanh bu1ea5t ku1ef3 ngu01b0u1eddi quen nu00e0o trong danh su00e1ch cu1ee7a bu1ea1n (Cu01b0u1edbc u0111u01b0u1ee3c tu00ednh nhu01b0 cu00e1c cuu1ed9c gu1ecdi thu00f4ng thu01b0u1eddng). Tu00ecm kiu1ebfm bu1ea1n bu00e8 — Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 tu00ecm kiu1ebfm tu1ea5t cu1ea3 bu1ea1n bu00e8 lu00e0 thu00e0nh viu00ean u0111u00e3 u0111u0103ng ku00fd ViTalk u1edf khu1eafp mu1ecdi nu01a1i. Chat nhu00f3m — Tu1ea1o nhu00f3m vu00e0 thu1ea3o luu1eadn/chat vu1edbi nhau vu1ec1 mu1ed9t chu1ee7 u0111u1ec1 yu00eau thu00edch, cu00f3 thu1ec3 mu1eddi thu00eam cu00e1c thu00e0nh viu00ean khu00e1c thâm nhập nhu00f3m. Ku1ebft bu1ea1n — Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 chat vu1edbi ngu01b0u1eddi bu1ea1n chu01b0a quen u1edf mu1ed9t u0111u1ecba u0111iu1ec3m nu00e0o u0111u00f3 mu00e0 bu1ea1n u0111u0103ng ku00fd lúc u0111u0103ng nhu1eadp vu00e0o ViTalkChat vu1edbi Yahoo! — Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng ViTalk u0111u1ec3 chat vu1edbi cu00e1c tu00e0i khou1ea3n Yahoo. Bu1ea1n cu1ea7n u0111u0103ng nhu1eadp tu00e0i khou1ea3n Yahoo cu1ee7a bu1ea1n u0111u1ec3 cu00f3 thu1ec3 chat u0111u01b0u1ee3c vu1edbi danh su00e1ch bu1ea1n bu00e8 trong Yahoo. Trang web hu1ed7 tru1ee3
Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 truy hỏi cu1eadp vu00e0o trang web http://www.vitalk.vn u0111u1ec3 u0111u0103ng ku00fd, u0111u0103ng nhu1eadp, quu1ea3n lu00fd tu00e0i khou1ea3n vu00e0 tham khu1ea3o cu00e1c thu00f4ng tin liu00ean quan tiền vu1ec1 ViTalk. Cu00e1ch tu1ea3i vu00e0 cu00e0i u0111u1eb7t ViTalk Cu00e1ch 1: Tu1ea3i u1ee9ng du1ee5ng vu1ec1 mu00e1y tu00ednh sau u0111u00f3 chu00e9p sang trọng u0111iu1ec7n thou1ea1i cu1ee7a bu1ea1n bu1eb1ng thu1ebb nhu1edb, u0111u1ea7u u0111u1ecdc bluetooth, cu1ed5ng hu1ed3ng ngou1ea1i, cu00e1p... Ru1ed3i cu00e0i u0111u1eb7t (cu00e1ch nu00e0y hu1ed7 tru1ee3 cu00e1c hu00e3ng u0111iu1ec7n thou1ea1i tru1eeb SAMSUNG). Tệp tin tu1ea3i vu1ec1 cu1ea7n u0111u01b0u1ee3c giu1ea3i nu00e9n vu00e0 chuyu1ec3n sang u0111iu1ec7n thou1ea1i bao gu1ed3m vitalk.jad vu00e0 vitalk.jar. Click tệp tin vitalk.jar u0111u1ec3 tiu1ebfn hu00e0nh cu00e0i u0111u1eb7t. Cu00e1ch 2: Su1eed du1ee5ng tru00ecnh duyu1ec7t WAP cu1ee7a u0111iu1ec7n thou1ea1i u0111u1ec3 tu1ea3i tru1ef1c tiu1ebfp vu00e0o mu00e1y di u0111u1ed9ng bu1eb1ng cu00e1ch gu00f5 u0111u01b0u1eddng du1eabn tru1ef1c tiu1ebfp u0111u1ec3 tu1ea3i file cu00e0i u0111u1eb7t http://vitalk.vn/wap/vitalk.jad (vu1edbi mu00e1y Samsung) hou1eb7c http://vitalk.vn/wap/vitalk.jar (vu1edbi mu00e1y Nokia, Motorola, Sony Ericsson) sau u0111u00f3 tiu1ebfn hu00e0nh cu00e0i u0111u1eb7t. u25ba sau khoản thời gian cu00e0i u0111u1eb7t bu1ea1n vu00e0o mu1ee5c u1ee8ng du1ee5ng(Installation) hou1eb7c u1ee8ng du1ee5ng(Installation)/Java world hou1eb7c trò chơi & phầm mềm ... Tu00f9y tu1eebng lu1ecdai mu00e1y u0111u1ec3 mu1edf u1ee9ng du1ee5ng ViTalk. u25ba khi mu1edf ViTalk mu00e1y su1ebd hu1ecfi u25cf "Use Data Network" -> Chu1ecdn "Yes, ask once" -> OK. u25cf hou1eb7c "Allow application ViTalk to lớn user network and send or receive data?" chu1ecdn YES -> "Select access point" -> chu1ecdn mobi, vina hou1eb7c viettel GPRS WAP hou1eb7c WIFI access point -> OK. Cu00e1ch u0111u0103ng ku00fd vu00e0 cu00e0i u0111u1eb7t GPRS Cu00e0i u0111u1eb7t GPRS u0111u1ec3 giu00fap u0111iu1ec7n thou1ea1i cu1ee7a bu1ea1n truy vấn cu1eadp internet, đưa ra phu00ed GPRS tu00f9y theo mu1ea1ng u0111iu1ec7n thou1ea1i cu1ee7a bu1ea1n u0111ang su1eed du1ee5ng vu00e0 chi phu00ed dao u0111u1ed9ng trong khou1ea3ng 100u0110/10KB du1eef liu1ec7u (1KB = 1024 ku00fd tu1ef1). Hu1ea7u hu1ebft cu00e1c u0111iu1ec7n thou1ea1i chu00ednh hu00e3ng u0111u1ec1u u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c cu00e0i u0111u1eb7t GPRS đến 3 mu1ea1ng lu00e0 MobiFone, Vinaphone vu00e0 Viettel. Nu1ebfu mu00e1y vu00e0 sim cu1ee7a bu1ea1n chu01b0a cu00e0i GPRS cu00f3 thu1ec3 theo hu01b0u1edbng du1eabn sau: Hu01b0u1edbng du1eabn cu00e0i u0111u1eb7t GPRS ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":199096,"user":{"id":1,"login_name":"tuncon","name":"tun cua di","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"nguyenkieutrang