Phổ Điểm Khối B 2015

Sở giáo dục và đào tạo với Đào sản xuất chào làng phổ điểm các môn thi với phổ điểm các kăn năn thi truyền thống cuội nguồn A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh ĐK xét tuyển chọn vào ĐH, CD (thi tại 70 cụm thi vị ngôi trường ĐH chủ trì) để các ngôi trường và thí sinc tìm hiểu thêm vào đăng ký xét tuyển chọn vào ĐH, CĐ sắp tới.

Bạn đang xem: Phổ điểm khối b 2015


Kết quả cho biết trừ các khối hận thi D, D1 tất cả điểm mức độ vừa phải dưới 15, khối C gồm điểm vừa đủ xê dịch 15, các kăn năn thi còn sót lại đều phải sở hữu điểm vừa phải bên trên 15. Điều này là vì phổ điểm các môn tự nhiên và thoải mái nlỗi Toán thù, Lý, Hóa lệch về phía điểm trên cao còn phổ điểm của môn Tiếng Anh lệch về phía điểm rẻ. Các con đường cong phổ điểm khôn xiết số đông, không dốc chế tạo ra ĐK dễ dãi cho những trường xác định điểm trúng tuyển chọn tương xứng với tiêu chuẩn của bản thân.

I. Phổ điểm những môn thi của thí sinc trên 70 các thi do trường ĐH nhà trì

1. Môn Toán

Tổng số bài xích thi gồm đăng ký ĐH,CĐ - Toán569 681
Mức điểm cao nhất10
Số bài đạt tới cao nhất8
Số bài xích đạt trong tầm 9-105 438(chiếm phần 0.95%)
Điểm trung bình5.02
Trung vị5.25
Điểm có rất nhiều nhất6.25

 

*

2. Môn Ngữ văn

Tổng số bài bác thi bao gồm đăng ký ĐH,CĐ - Ngữ văn554 861
Mức điểm trên cao nhất9.5
Số bài xích đạt mức cao nhất14
Số bài đạt trong tầm 9-10434 (chiếm phần 0.08%)
Điểm trung bình5.15
Trung vị5.25
Điểm có không ít nhất5.00

*

3.

Xem thêm:

Môn Lịch sử

Tổng số bài bác thi tất cả đăng ký ĐH,CĐ - Lịch sử87 376
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài đạt tới mức cao nhất5
Số bài xích đạt trong tầm 9-10877chỉ chiếm 1.00%)
Điểm trung bình4.32
Trung vị4.25
Điểm có tương đối nhiều nhất3.00

*

4. Môn Địa lí

Tổng số bài thi tất cả ĐK ĐH,CĐ - Địa lí191 810
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài bác đạt mức cao nhất9
Số bài bác đạt trong khoảng 9-102 425 (chiếm 1.26%)
Điểm trung bình5.27
Trung vị5.25
Điểm có khá nhiều nhất5.00

*

5. Môn Vật lí

Tổng số bài thi bao gồm ĐK ĐH,CĐ - Vật lí341 982
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài đạt tới mức cao nhất14
Số bài đạt trong tầm 9-102 516(chiếm phần 0.74%)
Điểm trung bình6.02
Trung vị6.20
Điểm có khá nhiều nhất6.60

*

6. Môn Hóa học

Tổng số bài bác thi tất cả đăng ký ĐH,CĐ - Hóa học313 317
Mức điểm cao nhất10
Số bài bác đạt mức cao nhất15
Số bài xích đạt trong vòng 9-101 479 (chỉ chiếm 0.47%)
Điểm trung bình5.48
Trung vị5.40
Điểm có nhiều nhất5.40

*

7. Môn Sinh học

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Sinh học108 705
Mức điểm cao nhất10
Số bài đạt mức cao nhất6
Số bài bác đạt trong tầm 9-10971 (chiếm 0.89%)
Điểm trung bình5.26
Trung vị5.20
Điểm có không ít nhất4.40

*

8. Môn Tiếng Anh

Tổng số bài bác thi bao gồm đăng ký ĐH,CĐ - Tiếng Anh472 000
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài xích đạt mức cao nhất10
Số bài xích đạt trong vòng 9-102 444(chiếm 0.52%)
Điểm trung bình3.48
Trung vị3.00
Điểm có không ít nhất2.40

*

II. Phổ điểm các khối thi A, A1, B, C, D, D1 của thí sinc thi tại 70 cụm thi vì ngôi trường ĐH chủ trì