Câu Lạc Bộ Toán Học

*
Hội Đồng Giáo Dục đồng ý chấp thuận $2.13 Tỷ cho ngân sách chi tiêu Điều Hành Hội Đồng giáo dục đào tạo của Montgomery County đã thuận tình một yêu mong cho chi phí Điều Hành 2.13 tỷ dollar cho Tài Khóa (FY) 2013, cơ mà sẽ có thể chấp nhận được học khu vực theo kịp với sĩ số ghi danh ngày càng tăng và biến hóa và nhìn nhận sự xuất sắc của các nhân viên của học khu.

Bạn đang xem: Câu Lạc Bộ Toán Học

Hội Đồng yêu ước một mức ngày càng tăng 2 phần trăm trong năm nay—yêu mong mức gia tăng thấp tốt nhất trong rộng 10 năm nay—và vẫn đặt $17 triệu của số tiền ngân quỹ quản lý và điều hành dư thừa đến ngân quỹ năm tới. Yêu mong của Hội Đồng là số tiền tối thiểu theo quy định của tiểu bang về duy trì Cố thay (MOE), mà yên cầu các quận phải chi tiêu cho giáo dục với thuộc mức độ cho từng đầu học viên từ năm này qua năm kế. "Chúng tôi tin rằng đó là một túi tiền có nhiệm vụ khi xét đến thực tiễn tài chánh hiện nay tại. Với ngân sách chi tiêu này chúng tôi giữ nguyên ngân sách về giáo dục và đào tạo trong khi chúng tôi phải bảo trì các chương trình và thương mại dịch vụ hiện trên của chúng tôi cho một sĩ số ngày 1 gia tăng," chủ tịch Hội Đồng giáo dục đào tạo Shirley Brandman tuyên bố. "Có đều lãnh vực mà công ty chúng tôi muốn đầu tư nhiều hơn vào đó, nhưng ngay trong lúc này, shop chúng tôi đang giữ lại một con đường lối có lưu ý đến và cố làm sao để bảo đảm an toàn là cửa hàng chúng tôi đạt kết quả tối nhiều cho đầy đủ khoản đầu tư của bọn chúng tôi." Hội Đồng Giao Dục đã nạp yêu cầu cho giá thành cho Ủy Viên Hành Pháp Quận Montgomery với Hội Đồng Quận Montgomery vào ngày 1 tháng 3. Ủy Viên Hành Pháp Quận Isiah Leggett sẽ chào làng những kiến nghị về giá thành của ông vào ngày 15 mon 3. Hội Đồng Quận sẽ tổ chức những buổi điều trần công cộng về ngân sách trong tháng Tư. Thêm thông tin Trang mạng về ngân sách chi tiêu MCPS
*
Ghi Danh cho Chương Trình Lớp Mẩu Giáo/Head Start Đã Bắt Đầu. Đăng ký cho những lớp sẵn sàng Mẫu giáo hay Head Start đến niên học tập 2012–2013 vẫn bắt đầu. Trẻ em phải được tứ tuổi tính đến ngày 1 tháng 9, 2012, và gia đình phải hội đủ điều kiện về lợi tức mới được nộp đơn. Nhận 1-1 ghi danh không đề nghị hẹn trước từ đồ vật Hai mang đến thứ Năm, 9 giờ sáng cho 4 tiếng chiều, tại Rocking Horse Road Center, 4910 Macon Road, phòng 141, sống Rockville. Đơn ghi danh cũng sẽ được thừa nhận vào một vài buổi tối trong tuần với vào những ngày thứ Bảy tại những địa điểm khác trong cộng đồng. Một danh sách những giờ được mở thêm và những địa điểm ghi danh trong cùng đồng hoàn toàn có thể tìm thấy tại đây. phụ huynh cũng hoàn toàn có thể gọi 301-230-0676 để biết thêm tin tức về các hồ sơ cần được có và tiến trình ghi danh, tuyệt xem trang mạng MCPS.
*
Giám Đốc học tập Vụ đang Tổ Chức các Diễn Đàn mùa xuân về bốn Chủ Đề Vào mùa xuân này, giám đốc Học Vụ Joshua Starr sẽ tổ chức bốn diễn bầy về bốn chủ đề—học viên Anh ngữ, giáo dục trẻ em năng khiếu, giáo dục đặc biệt và việc học tập thôn hội với cảm xúc.

Xem thêm:

Hồ hết diễn đàn này đang cung cấp cơ hội cho cộng đồng nghe về rất nhiều trào lưu giữ và nghiên cứu và phân tích mới nhất, tìm kiếm ra phần đa gì đang xẩy ra tại ngôi trường học chúng ta và share những ý nghĩ về với Dr. Starr với khách mời. Những diễn đàn mùa xuân sẽ tiến hành tổ chức từ 7 giờ cho 8 tiếng 30 về tối vào các ngày sau đây: Ngày thiết bị Hai 12 mon 3, John F. Kennedy High School, học viên Anh ngữ Ngày trang bị Năm 22 tháng 3, Zadok Magruder High School, giáo dục trẻ có năng khiếu Ngày trang bị Hai 16 tháng 4, Seneca Valley High School, giáo dục quan trọng đặc biệt Ngày sản phẩm Năm 10 mon 5, Walt Whitman High School, vấn đề học tập xã hội và cảm xúc. Hội Chợ chuẩn bị Đại Học sẽ Được Tổ Chức vào trong ngày 21 Tháng tư Một Hội Chợ chuẩn bị Đại Học và Học Bổng sẽ tiến hành tổ chức từ là 1 giờ mang lại 4 giờ chiều vào trong ngày thứ Bảy 21 mon 4, trên Universities at Shady Grove (USG), 9630 Gudelsky Dr. ở Rockville, Building II. Thị trường nhắm vào các học viên các lớp 6 cho 10 và phụ huynh các em. Những sinh viên đại học (cựu học viên MCPS), các thay mặt đại diện từ khoảng 60 đh và các cá thể đại diện các nghề nghiệp khác biệt sẽ có mặt. Sẽ sở hữu những buổi hội thảo về nhiều sự việc khác nhau, cũng giống như thông tin về những thời cơ nhận trợ cấp cho tài chánh cùng học bổng. Cũng trở nên có một chuyến thăm viếng trường USG. Sự khiếu nại này sẽ bởi vì MCPS, Montgomery College với Universities at Shady Grove bảo trợ. những người dân muốn tham gia nên ghi danh qua Trang Mạng MCPS Parent Academy. Để thêm thông tin, xin gọi Department of Family và Community Partnerships tại 301-279-3100. buổi họp Thứ Ba của group Đọc Sách của Giám Đốc học tập Vụ Được Định vào ngày 24 tháng bốn Giám Đốc học Vụ Joshua Starr đang tổ chức cuộc họp nhóm gọi sách thiết bị ba vào ngày thứ ba 24 tháng tư lúc 7 giờ về tối tại Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Dr. Sinh sống Rockville. Nhóm xem sách sẽ bàn thảo về The Global Achievement Gap của Tony Wagner. Phụ huynh, nhân viên, học sinh và những thành viên xã hội mà ao ước tham gia nhóm người theo dõi nên trả lời RSVP qua pio