Giấy Bán Nhà Viết Tay

Mẫu giấy mua bán đất viết tay luôn được quan lại tâm. Thế nhưng hợp đồng mua bán đất viết tay có hiệu lực lúc nào? Và tất cả những quy định làm sao về giấy chuyển nhượng đất viết tay? Hãy cùng Nhà Đất Mino search hiểu trải qua bài viết dưới đây. Như vậy bạn gồm thể tuân thủ chính xác về cách thức của bên nước.

Bạn đang xem: Giấy bán nhà viết tay


Mục lục bài viết


Giấy giao thương mua bán đất viết tay là gì?

Giấy giao thương đất hoặc chuyển nhượng bằng giấy viết tay là việc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Bởi vì thế cơ mà người dân phải nắm rõ những quy định cần thiết, để kiêng được những rắc rối về mặt pháp lý.

Đây là hợp viết dưới dạng văn bản, nhưng dưới dạng viết tay. Hợp đồng giao thương mua bán đất được thiết lập giữa bên bán, chuyển quyền sử dụng đất sáng bên mua. Tất nhiên, trong nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất, những thỏa thuận, điều khoản của cả hai bên sẽ phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Người dân cần hiểu đúng về việc giao thương đất bằng giấy viết tay vì 02 vì sao sau:

*

*

Mẫu giấy giao thương mua bán đất viết tay mới nhất năm 2021

HỢP ĐỒNG sở hữu BÁN NHÀ ĐẤT

Số: 8888/2020/HĐMB

…………., ngày…..tháng…..năm……

Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại................................................chúng tôi cam kết tên dưới đây, những người tự nhận thấy bao gồm đủ năng lực hành động dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành động của mình, gồm:

I. BÊN BÁN (Sau đây gọi tắt là mặt A)

Họ và tên Sinh năm:

CMND số:

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): Sinh năm:

CMND số:

Cả hai ông bà cùng thường trú tại:

II. BÊN sở hữu (Sau đây gọi tắt là mặt B)

Họ và tên Sinh năm:

CMND số:

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): Sinh năm:

CMND số:

Cả hai ông bà cùng thường trú tại:

Bằng hợp đồng này, phía hai bên thỏa thuận việc mua bán căn hộ/ mảng đất với những thỏa thuận sau đây :

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

1. Đối tượng của hợp đồng này là khu nhà ở số: ……........... đường................................ Phường/xã……………….. Quận/huyện......................thành phố/tỉnh.................................., bao gồm thực trạng như sau :

a. Công ty ở :

- Tổng diện tích sử dụng: …………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng: ………………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng của tầng trệt: ………………………………..m2

- Kết cấu nhà: …………………………………………………………

- Số tầng: ……………………………………………………………..

b. Đất ở :

- Thửa đất số: ………………………………………………………..

- Tờ bản đồ số: ………………………………………………………

- Diện tích: …………………………………………………………….m2

- Hình thức sử dụng riêng: ………………………………………….m2

c. Những thực trạng khác:

2. Ông ……………………………..và Bà.............................là chủ sở hữu đơn vị ở và sử dụng đất ở nêu bên trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu bên ở cùng quyền sử dụng đất ở số……ngày..... Tháng......năm.....

Do …………………………………………………………………….cấp

Điều 2. Giá với phương thức thanh toán

1. Giá mua bán toàn bộ căn công ty nêu bên trên là: ……………(bằng chữ: ……………………………..………. ).

2. Mặt mua thanh toán một lần mang đến bên buôn bán bằng đồng việt nam.

3. Bên mua giao với Bên phân phối nhận đủ số tiền giao thương mua bán căn nhà nêu trên. Việc giao cùng nhận số tiền nêu trên do phía 2 bên tự thực hiện với chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 3. Giao nhận đơn vị và những giấy tờ về nhà

1. Bên bán giao và bên mua nhận căn nhà đúng như thực trạng nêu trên vào trong ngày ..........tháng............năm...............; trong thời hạn chưa giao nhà, Bên buôn bán có trách nhiệm bảo quản nơi ở đó.

2. Bên bán giao và mặt mua nhận bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu công ty ở cùng quyền sử dụng đất ở” vào ngày….….tháng............năm.............

Điều 4. Việc nộp thuế với lệ phí

Thuế và lệ phí liên quan đến việc giao thương ngôi đơn vị gồm: thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ tầm giá trước bạ và lệ tổn phí công chứng do bên mua chịu trách nhiệm nộp.

Điều 5. Đăng cam kết quyền sở hữu nhà

1. Mặt mua bao gồm trách nhiệm làm cho thủ tục đăng ký kết trước bạ lịch sự tên đối với căn nhà nêu trên tại.

Xem thêm:

Bên chào bán phải hỗ trợ, tạo điều kiện cho bên mua ngừng thủ tục đăng cam kết trước bạ quý phái tên tại.

2. Quyền sở hữu khu nhà ở nêu bên trên được chuyển cho mặt mua, kể từ thời điểm bên mua thực hiện hoàn thành việc đăng cam kết trước bạ sang trọng tên tại

Điều 6. Trách nhiệm vị vi phạm hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nhưng mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng cả nhà thương lượng giải quyết; trong trường hợp ko tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải không thành, thì đưa ra tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Các thỏa thuận khác

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước lúc đăng cam kết quyền sở hữu với phải được công chứng hoặc chứng thực mới có mức giá trị để thực hiện.

Điều 8. Cam kết của những bên

Bên bán và mặt mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

1. Bên bán cam kết :

a. Ngôi nhà nêu trên :

- Thuộc quyền sở hữu của bên bán;

- ko bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và quyền thừa kế;

- ko bị thế chấp, bảo lãnh, sở hữu bán, tặng cho, trao đổi, kê khai có tác dụng vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác;

- không bị cơ quan đơn vị nước gồm thẩm quyền coi xét, xử lý theo pháp luật.

b. Không hề bất kỳ giấy tờ nào về quyền sở hữu khu nhà ở nêu trên;

c. Giấy chứng nhận quyền sở hữu đơn vị ở và quyền sử dụng đất ở (5) nêu trên là bản chính;

d. Thực hiện đúng với đầy đủ tất cả những thỏa thuận với mặt mua đã ghi vào hợp đồng này.

2. Mặt mua cam kết:

a. Đã chú ý kỷ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và thực trạng ngôi nhà nêu trên, kể cả những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, đồng ý cài đặt và không có khiếu nại gì về việc công chứng (chứng thực) hợp đồng này;

b. Thực hiện đúng cùng đầy đủ những thỏa thuận với Bên phân phối đã ghi trong hợp đồng này;

c. Phần diện tích quanh đó chủ quyền, vi phạm quy hoạch, bên mua cam kết chấp hành theo các quy định của bên nước.

3. Phía 2 bên cùng cam kết:

a. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;

b. Kể từ ngày ký hợp đồng này, không mặt nào được sử dụng bản chủ yếu “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số ………...ngày………...tháng...........năm……....do ……………………………….cấp cho Ông ……………………… và vợ là Bà............................................

để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, thiết lập bán, tặng cho, trao đổi, kê khai có tác dụng vốn doanh nghiệp hoặc những giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào mang đến đến khi dứt thủ tục đăng ký kết quyền sở hữu.

c. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận vào hợp đồng; nếu bên nào vi phạm nhưng mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho vị trí kia hoặc cho người thứ bố (nếu có).

Điều 9. Điều khoản cuối cùng

1. Phía hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ cùng lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa với hậu quả pháp luật của việc công chứng (chứng thực) này, sau khi đã được nghe lời giải mê thích của người tất cả thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.

2. Phía hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này (9), đã hiểu và đồng ý tất cả những điều khoản ghi trong hợp đồng này.

3. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm có.........trang, những bản đều giống nhau. Bên cung cấp giữ 01 bản, bên mua giữ 01 bản với 01 bản lưu tại.

BÊN BÁN BÊN MUA

*

*

Lời kết

Trên đây là những thông tin quan trọng về mẫu giấy giao thương mua bán đất viết tay tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nếu cảm thấy bài bác viết của bên Đất Mino hữu ích, đừng tiếc một lượt thích và một share, và cũng đừng quên quan sát và theo dõi những số tiếp theo, để nắm rõ hơn về luật đơn vị đất Việt nam giới nhé.