Giá Bộ Sách Lớp 1

*
Giảm giá bán vpp - Đồ sử dụng học viên 5%
*
Giảm giá chỉ đồ vật chơi 5%
*
Giảm kệ sách giáo khoa 5%
*
Giảm giá sách tmê man khảo10%
*
Giảm sách vnạp năng lượng học10%
*
Giảm giá bán Combo sách15%


Sở Sách Giáo Khoa Lớp 1 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống - Năm 2021-(21 Cuốn)

STTTên sản phẩmGiá bìa
1Giáo dục đào tạo thể hóa học 1 - Kết nối (Bộ 1) 16.000
2Đạo đức 1 - Kết nối (Bộ 1) 12 ngàn
3Mĩ thuật 1 - Kết nối (Sở 1) 12 ngàn
4Hoạt động kinh nghiệm 1 - Kết nối (Sở 1) 15.000
5Âm nhạc 1 - Kết nối (Sở 1) 11.000
6Tân oán 1/1 - Kết nối (Bộ 1) 17.000
7Toán 50% - Kết nối (Sở 1) 16.000
8Tiếng Việt 1/1 - Kết nối (Bộ 1) 30.000
9Tiếng Việt một nửa - Kết nối (Bộ 1) 29.000
10Tự nhiên buôn bản hội 1 - Kết nối (Bộ 1) 21.000
11VBT đạo đức nghề nghiệp 1 - Kết nối (Bộ 1) 11.000
12VBT mĩ thuật 1 - Kết nối (Bộ 1) 10.000
13VBT hoạt động trải đời 1 - Kết nối (Sở 1) 9.000
14VBT âm thanh 1 - Kết nối (Sở 1) 8.000
15VBT toán thù 1/1 - Kết nối (Bộ 1) 16.000
16VBT tân oán một nửa - Kết nối (Sở 1) 16.000
17VBT tiếng Việt 1/1 - Kết nối (Bộ 1) 13.000
18VBT giờ đồng hồ Việt 1/2 - Kết nối (Bộ 1) 13.000
19Tập viết 1/1 - Kết nối (Bộ 1) 9.000
20Tập viết một nửa - Kết nối (Bộ 1) 8.000
21VBT thoải mái và tự nhiên làng mạc hội 1 - Kết nối (Bộ 1) 13.000
Tổng305.000

công ty chúng tôi CP thi công sách Giáo Dục-Nhà xuất bạn dạng giáo dục và đào tạo Việt Namlà Đơn vị xuất bản phê chuẩn Sách giáo khoa năm học 2021 - 2022. Trân trọng ra mắt tới Quý thầy/Cô, prúc huynh vàcác em học sinh.