Điểm học viện ngân hàng

gregljohnson.com cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, vừa đủ nhất.

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Ngân hàng

**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo vừa đủ thông tin ngôi trường mã ngành của học viện chuyên nghành Ngân hàng để lấy thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ nước sơ đk vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào học viện ngân hàng như sau:

Ngành

Năm 2018

Năm 2019Năm 2020Năm 2021

Bạn đang xem: Điểm học viện ngân hàng

Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp tuy nhiên bằng Học viện Ngân hàng và Đại học CityU)
*

Xem thêm:

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*