Cách dùng lend và borrow

Nếu khi bạn có nhu cầu mượn thứ ai đó mà nói “I want lớn lend you some books” thì chớ hỏi nguyên nhân họ lại không chuyển nha! bởi từ đúng đề xuất là borrow cơ. Bài viết sau trên đây Tiếng Anh miễn phí sẽ giúp các bạn phân biệt và thay được biện pháp dùng lend cùng borrow thật chuẩn xác! 


Định nghĩa lend với borrow trong giờ đồng hồ Anh

Lend với Borrow là hai hễ từ hành động (action verb) trong tiếng Anh, bộc lộ quan hệ vay và mang đến vay. 

Động tự lend có nghĩa là mang đến vay, mang đến mượn (cho đi)

Ví dụ:

I can lend you my pencil if you need.

Bạn đang xem: Cách dùng lend và borrow

(Tôi tất cả thể cho chính mình mượn cây bút chì nếu bạn cần.) 

Chia động từ LEND như sau: lend – lent (quá khứ) – lent (phân tự II)

Trong tiếng Anh Mỹ, họ hay dùng trường đoản cú LOAN với nghĩa như LEND.

Động trường đoản cú borrow với nghĩa là vay, mượn (nhận về) 

Ví dụ:

You can borrow this book from your teacher.

(Bạn rất có thể mượn cuốn sách này từ giáo viên của bạn.)

Chia cồn từ BORROW như sau: borrow – borrowed (quá khứ) – borrowed (phân từ bỏ II)

*

Phân biệt bí quyết dùng lend với borrow

Sẽ khá hổ hang ngùng khi đang muốn vay tiền và lại bảo bọn họ “Tôi sẽ mang đến tiền” bạn đúng không? 

Để né nhầm lẫn, thuộc đọc kĩ hơn đề phân biệt giải pháp dùng lend với borrow nhé. 

2.1 bí quyết dùng lend trong tiếng Anh

Cấu trúc phổ biến của lend: 

Lend something lớn someone: Đưa cái gì cho ai mượn

Ví dụ: 

Should I lend some money to lớn her?

(Tôi bao gồm nên gửi chút tiền mang đến cô ấy vay không?)

Don’t lend your phone to lớn anyone!

(Đừng đưa điện thoại cho ai mượn!)

She has lent the “Hack óc 1500” book khổng lồ her best friend for a month.

(Cô ấy đã gửi quyển sách hack não 1500 cho bạn bè nhất mượn được một tháng.)

Lend someone something: Cho ai mượn cái gì

Ví dụ:

Jack lent Sarah his umbrella last week & she hasn’t given it back. 

(Jack đã cho Sarah mượn ô của anh ấy ấy tuần trước đó và cô ấy vẫn chưa trả lại.)

I just lend you this watch, be careful when using it. 

(Tôi chỉ cho bạn mượn chiếc đồng hồ thời trang này thôi đấy, hãy cảnh giác khi thực hiện nó.) 

Could you lend me your bag?

(Bạn có thể cho tôi mượn túi không?)

*

Cấu trúc khác đi cùng với lend

Lend itself to lớn something = be suitable for something: tương xứng với loại gì

Ví dụ:

The book really lends itself to being turned into a film.

(Cuốn sách hết sức hợp để đưa thành phim.)

This type of coffee lends itself to lớn mass production.

(Loại cafe này cân xứng với việc sản xuất sản phẩm loạt.)

The similar sound technique surely lends itself khổng lồ learning new words.

(Phương pháp âm thanh tương tự như chắc chắn tương xứng với câu hỏi học từ bỏ mới.)

This dress really lends itself lớn being worn in a party. 

(Chiếc váy đầm này hết sức hợp sẽ được mặc vào buổi tiệc.)

Lend (someone) a hand = give (someone) a hand = help someone: hỗ trợ ai một tay

Ví dụ:

Can you lend me a hand, please? I can’t lift this box.

 (Bạn có thể giúp tôi một tay không? Tôi chẳng thể nâng được chiếc hộp này.)

I’m preparing dinner. Who can lend a hand? 

(Tôi đang chuẩn bị bữa tối. Ai rất có thể giúp một tay không?) 

Lend me a hand with this piano. I need to lớn move it to lớn another room. 

(Giúp tôi một tay với loại piano này với. Tôi cần dịch rời nó sang chống khác.)

Yesterday, a stranger lent me a hand lớn fix my motorbike. He was so nice.

Xem thêm:

(Hôm qua, một fan lạ đã giúp tôi sửa xe. Anh ấy thật tốt.)


download Ebook hack Não phương pháp – Hướng dẫn bí quyết học giờ đồng hồ Anh thực dụng, dễ dàng cho tất cả những người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với suốt thời gian học sáng ý này.

2.2. Bí quyết dùng borrow trong tiếng Anh

Borrow something (FROM someone): Vay/ mượn cái gì từ ai

Ví dụ: 

I borrowed 100$ from my father to lớn fix my laptop.

(Tôi vay mượn 100$ từ ba tôi nhằm sửa laptop của tôi.)

Each student can borrow 5 books from the school’s library.

(Mỗi học tập sinh có thể mượn 5 quyển sách từ tủ sách trường.)

He will borrow some clothes khổng lồ wear in the interview.

(Anh ấy đã đi mượn vài ba bộ áo xống để mặc trong buổi rộp vấn.)

Do you want lớn borrow my phone to hotline home?

(Bạn cũng muốn mượn điện thoại cảm ứng tôi call về bên không?)

LƯU Ý: bên trên là phương pháp DUY NHẤT của borrow, KHÔNG có kết cấu “borrow someone something” đâu. Mong mỏi BORROW mà nhắc đến người thì phải có FROM nhé. 

*

2.3 giải pháp dùng borrow cùng lend trong và một câu

Một số ví dụ áp dụng cả borrow và lend để các bạn nghĩ thọ nhớ sâu một chút:

Don’t borrow money from me all the time, I just lend you money in important cases.

(Đừng lúc nào cũng vay chi phí tôi, tôi chỉ cho bạn vay chi phí trong trường hợp quan trọng thôi.)

The fact that I lent you my phone doesn’t mean you can borrow it whenever you want. 

(Việc tôi từng cho chính mình mượn điện thoại cảm ứng không bao gồm nghĩa bạn cũng có thể mượn nó số đông lúc bạn muốn.)

I sometimes borrow clothes from my sister, & when she needs, I also lend her.

(Tôi thi thoảng mượn áo quần từ chị tôi, và khi chị ấy cần, tôi cũng cho chị ấy mượn.)


Bài tập tách biệt lend và borrow bao gồm đáp án

Cách dùng lend với borrow cũng không thực sự phức tạp đề nghị không nào? hầu hết bài luyện tập dưới đây sẽ giúp đỡ bạn kiểm soát xem mình đã hiểu đúng nhì từ này tốt chưa. Thuộc thử rồi check ngay lời giải của Step Up nhé. 

Bài 1: Điền lend hoặc borrow vào khu vực trống:

Could you ________ me some money, please?Some pupils can ________books from their school.Would you ________me your jacket until tomorrow morning?Should I ________ from him some cash?You might________my car, but be careful with it.Could I ________your cup?You can ________your notebook to lớn Jack. He is reliable.Why vì chưng students ________so much money from their parents?Lisa won’t ________ anything from strangers.Will your brother________you his comics?

Bài 2: đưa câu sau thanh lịch tiếng Anh:

Bạn có thể cho tôi mượn dòng thước kẻ không?Tôi buộc phải mượn tiền từ gia đình để đi học.John không thích cho người lạ mượn đồ.Tôi tất cả nên mượn sách ở thư viện không?Cho tôi mượn vở chúng ta một lúc.

Đáp án: 

Bài 1: 

Could you ________ me some money, please? – LEND (Bạn có thể cho tôi mượn chút chi phí không?)Some pupils can ________books from their school. – BORROW (Một số học tập sinh hoàn toàn có thể mượn sách từ bên trường.)Would you ________me your jacket until tomorrow morning? – LEND (Bạn có thể cho tôi mượn áo khoác bên ngoài của chúng ta đến sáng mai không?)Should I ________ from him some cash? – BORROW (Tôi có nên mượn trường đoản cú anh ấy chút tiền mặt không nhỉ?)You might________my car, but be careful with it. – BORROW (Bạn có thể mượn xe ô tô, nhưng hãy cẩn trọng với nó.)Could I ________your cup? – BORROW (Tôi rất có thể mượn cốc của doanh nghiệp không?)You can ________your notebook to Jack. He is reliable. – LEND (Bạn hoàn toàn có thể đưa vở mang lại Jack mượn. Anh ấy rất đáng để tin.)Why bởi students seldom ________ reference books? – BORROW (Tại sao học sinh thường hãn hữu khi mượn sách tham khảo?)Lisa won’t ________ anything to lớn strangers. – LEND (Lisa đã không cho tất cả những người lạ mượn bất kể thứ gì.)Will your brother________you his comics? – LEND (Anh trai các bạn có cho chính mình mượn truyện tranh không?)

Bài 2:

Bạn có thể cho tôi mượn chiếc thước kẻ không? Can you lend me your rule?Tôi bắt buộc mượn chi phí từ bank để đi du học. I need khổng lồ borrow money from the bank to study abroad.John ko thích cho những người lạ mượn đồ. John doesn’t lượt thích lending strangers.Tôi gồm nên mượn sách làm việc thư viện không? Should I borrow books from the library?Cho tôi mượn vở chúng ta một phút. Lend me your notebook for a minute, please.

Qua những kỹ năng và kiến thức cùng bài tập về kiểu cách dùng lend với borrow sinh hoạt trên, tiếng Anh không tính tiền mong các bạn đã hiểu rõ hơn về hai từ vựng này, sẽ không thể bị nhầm lẫn nữa nhé. Các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh dù các nhưng nếu nỗ lực học hỏi sẽ không hề khó, mỗi ngày học một chút ít sẽ thành công!