TIN TỨC TỨC ONLINE 24H VỀ BÀI HÁT GANGNAM STYLE

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn có nhu cầu tìm. VD: Tên bài bác hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài xích hát... Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với giờ Việt không dấu và tất cả dấu

Bạn đang xem: Tin tức tức online 24h về bài hát gangnam style

Oppa is Kangnam styleKangnam styleA girl who is warm & humanle during the dayA classy girl who know how to enjoy the freedom of a cup of coffeeA girl whose heart gets hotter when night comesA girl with that kind of twistI’m a guyA guy who is as warm as you during the dayA guy who one-shots his coffee before it even cools downA guy whose heart bursts when night comesThat kind of guyBeautiful, loveableYes you, hey, yes you, heyBeautiful, loveableYes you, hey, yes you, heyNow let’s go until the endOppa is Kangnam style, Kangnam styleOppa is Kangnam style, Kangnam styleOppa is Kangnam styleEh- Sexy Lady, Oppa is Kangnam styleEh- Sexy Lady oh oh oh ohA girl who looks quiet but plays when she playsA girl who puts her hair down when the right time comesA girl who covers herself but is more sexy than a girl who bares it allA sensable girl like thatI’m a guyA guy who seems calm but plays when he playsA guy who goes completely crazy when the right time comesA guy who has bulging ideas rather than musclesThat kind of guyBeautiful, loveableYes you, hey, yes you, heyBeautiful, loveableYes you, hey, yes you, heyNow let’s go until the endOppa is Kangnam style, Kangnam styleOppa is Kangnam style, Kangnam styleOppa is Kangnam styleEh- Sexy Lady, Oppa is Kangnam styleEh- Sexy Lady oh oh oh ohOn vị trí cao nhất of the running man is the flying man, baby babyI’m a man who knows a thing or twoOn đứng đầu of the running man is the flying man, baby babyI’m a man who knows a thing or twoYou know what I’m sayingOppa is Kangnam styleEh- Sexy Lady, Oppa is Kangnam styleEh- Sexy Lady oh oh oh ohOppa is Gangnam Style

Xem thêm: Sách Về Leonardo Da Vinci (Tặng Kèm Bookmark Thiết Kế), Leonardo Da Vinci Walter Isaacson (Bìa Cứng)

*

oppa is kangnam stylekangnam stylea girl who is warm & humanle during the daya classy girl who know how lớn enjoy the freedom of a cup of coffeea girl whose heart gets hotter when night comesa girl with that kind of twisti’m a guya guy who is as warm as you during the daya guy who one-shots his coffee before it even cools downa guy whose heart bursts when night comesthat kind of guybeautiful, loveableyes you, hey, yes you, heybeautiful, loveableyes you, hey, yes you, heynow let’s go until the endoppa is kangnam style, kangnam styleoppa is kangnam style, kangnam styleoppa is kangnam styleeh- sexy lady, oppa is kangnam styleeh- sexy lady oh oh oh oha girl who looks quiet but plays when she playsa girl who puts her hair down when the right time comesa girl who covers herself but is more sexy than a girl who bares it alla sensable girl lượt thích thati’m a guya guy who seems calm but plays when he playsa guy who goes completely crazy when the right time comesa guy who has bulging ideas rather than musclesthat kind of guybeautiful, loveableyes you, hey, yes you, heybeautiful, loveableyes you, hey, yes you, heynow let’s go until the endoppa is kangnam style, kangnam styleoppa is kangnam style, kangnam styleoppa is kangnam styleeh- sexy lady, oppa is kangnam styleeh- sexy lady oh oh oh ohon đứng đầu of the running man is the flying man, baby babyi’m a man who knows a thing or twoon top of the running man is the flying man, baby babyi’m a man who knows a thing or twoyou know what i’m sayingoppa is kangnam styleeh- sexy lady, oppa is kangnam styleeh- sexy lady oh oh oh ohoppa is gangnam style